خانه نشریه انتشارات

میخواهد عصای دست فعالین محلی کارگری و در خدمت اتحاد سوسیالیستی کارگران باشد

درباره ما مانیفست جنبش علیه بیکاری تماس info@a-bikari.com

تازه‌ترین‌ها از علیه بیکاری:

انتشارات تازه- : چهار جزوه در مرور اعتراضات کارگری در دهه 1390 در بخش معلمان، معدن، صنعت و خدمات