اعتراضات کارگری

 • معیشت خانواده کارگری: یک معیار ارتجاعی برای تعیین سطح دستمزد کارگران در ایران

  تعیین دستمزد کارگران در ایران با معیار معاش یک خانواده چهار نفره صورت میگیرد، یا باید صورت بگیرد. این معیار مصوب قانون اساسی است، مبنای مصوبات شورای عالی دستمزد دولت است، از قدیمی ترین مفاد مطالبات کارگری در ایران است، نقطه مشترک همه احزاب و سازمانهای کارگری است؛ اما عهد این "دایناسور" مطالبات کارگری به پایان رسیده است. 

  ادامه مطلب...  
 • دستمزدهای عقب افتاده: چنگ در خرخره یک ملت!

  نوشته حاضر در درجه اول تلاش برای طرح صورت مساله از یک مساله مبارزاتی کارگران در باز پس گیری دستمزدهای معوقه  تا آنطور که واقعا هست، به یک پدیده سیاسی، ایدئولوژیک و طبقاتی را مدنظر دارد. دستمزدهای عقب افتاده بار آن گره گاه بنیادی را بر دوش گرفته است که کل جامعه را دو شقه کرده است، مرزهای اپوزسیون ضد رژیمی را به سخره گرفته است، دریچه ای میان گذشته و آینده را معین ساخته است و تعیین تکلیف چهارچوب روابط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کل جامعه را بر دوش میکشد. 

  ادامه مطلب...  

زنان کارگر

 • تبعیض علیه زنان جاسوسی برای کارفرما  در میان کارگران است

  مرد کارگری هم که به زن زور میگوید و از امتیازاتی که این جامعه سراسر تبعیض به او به عنوان مرد داده است به زیان آزادی و برابری زن و در جهت انقیاد و تداوم کار برده وار و بی اجر و مزد زن سود میجوید بهتر از جاسوس کارفرما در میان کارگران  نیست.

  ادامه مطلب...  
 • انقلاب خاموش زنان در ایران

  دوران دور نگاهداشتن زنان از بازار کار و تولید به سرانجام رسیده است. با احتساب سهم اشتراک زنان در تولید معادل 15 درصد بعلاوه بازار غیر رسمی اساسا زنانه کار در ایران به میزان سی درصد، بافت و دینامیسم طبقه کارگر در ایران دچار تحولات عمیق شده است. بورژوازی ایران برای  نیروی کار بسیار ارزانتر و تحصیل کرده زنان دندان تیز کرده است. جمهوری اسلامی با فرمول "برابری جنسی، نه"  اما "عدالت جنسیتی، بله" با زایمان نوع و موج جدیدی از فمینیسم  به استقبال این پدیده رفته است. در واقع کارگران زن در ایران بدل فمینیستی شوراهای اسلامی کار را وبال گردن خود می یابند.

  ادامه مطلب...  

طنز کارگری

 • کارگران و فرهنگ کار: سعدی یا حافظ؟

  ایران با بحران فرهنگی در زمینه کار روبرو است. عده ای معتقدند مشکل از ملی شدن نفت است، در یک سوء تفاهم،  ملت به خانه رفته و بجای کار ، طاقباز دراز کشیده و منتظر بشکه نفت از سهمیه خود نشسته اند!  ظاهرا قرار است مصدق و ملی شدن نفت از سابقه افتخارات ملی ایران زمین خارج شود و در صفحات مربوط به توطئه کارگران نفت در اشاعه تنبلی ثبت گردد!

  ادامه مطلب...  
 • کلاسهای آموزشی برای پروردگاران عالم!

  پنج شش دعای جدید هم بدست ملت داده شود تا از انرژی آنها تا نفسشان در می آید بطرز مفید بهره برداری گردد: دعای کاهش تورم، دعای افزایش قیمت نفت، دعای افزایش صادرات اجناس وطنی، دعای اشتیاق سرمایه های خارجی ... خاصیت این دعاها در این است که مردم وقتی از انتخاب قازوراتهای اصلاح طلب و مکتبی و پوپولیست و با تدبیر به جایی نرسیدند، به جای آن میروند دعا میکنند! اگر عزت پاسپورتهایشان مالید، از لج با پای پیاده میروند به کربلا!

  ادامه مطلب...  

کارگران و سیاست

 • بالایی های جامعه و دولت منت حفظ امنیت ملی در مقابه با داعش را سر ما میگذارند.

  سوال اینست که دشمن اگر پیروز شود با ما چه میکند که دولت خودمان با ما نکرده است؟

  زبان ما را میبندد نمیگذارد که حرف بزنیم؟ ما را به گرسنگی  و تحقیر و سگ دو زدن زیر خط فقر محکوم میکند؟ ما را به زندگی در بیغوله ها وادار میکند؟ میلیونها جوان را در اعتیاد و ناامیدی و تن فروشی زنده بگور میکند؟ معترضان را به زندان و شکنجه و دار اعدام میسپارد؟ لباس و حجاب اجباری بر تنمان میکند؟ از دخالت و تصمیم گیری در امور جامعه و زندگی جلو میگیرد ... دیگر چه میتواند بکند؟

  ادامه مطلب...  
 • انتخابات قلابی نیست، خیلی هم واقعی و طبقاتی است!

  سوال اینست کدام "نه!"، در مقابل کدام کشمکشهای اجتماعی و در راه کدام هدف؟ با طرح این سوالات و اولین تلاش برای آن میتوان دریافت که این انتخابات قلابی نیست، قلابی نمیتواند باشد.  انتخابات در جمهوری اسلامی در تفاوت با انتخابات امریکا با سوال تکراری و پاخورده بیمه اجتماعی و در میان دو رقیب امتحان پس داده، با طرح سوالات واقعی جامعه به عنوان نقطه تلاقی آلترناتیو و نیروهای اجتماعی روی پای خود ایستاده است. به این معنا این انتخابات ادامه نمایشات همیشگی هم هست و هم نیست. صورت مساله اصلی برای رژیم مهر تازه ای بر برگه مشروعیت خود هم هست و هم نیست. از همه  مهمتر  اینکه یک "نه" هیچ چیز در مورد اپوزسیون و آینده سیاسی این جامعه بدست نمیدهد.

  ادامه مطلب...