تصاویر انتخابی

Picture1.png
 • سنگ مفت، کارگر مفت!

  سرمایه داری همواره خود را بعنوان بهترین نظام برای رشد و تعالی فردی قلمداد کرده است. در همه جای دنیای سرمایه داری جایگاه اجتماعی افراد با توانایی و لیاقتهای فردی ترجمه شده است. طبقات حذف میگردد، سرمایه دار کسی است که موقعیت ممتاز خویش را به توانایی و تدبیر خود  و آبا و اجدادش مدیون است، و کارگر کسی است که خود مقصر سرنوشتی است که آگاهانه برای خود و فرزندانش رقم زده است.

  ادامه مطلب...  
 • دشمنی با کارگر در "رئالیسم کارگری" جدید

  "انزجار" کلمه سنگینی است. بعنوان کارگر کمونیست نمیتوان احساسی کمتر از انزجار در مقابل رمان "سایه اژدها" را ابراز کرد. اما بعنوان کارگر کمونیست نمیتوان به سادگی از کنار گودینی و روش رفتار بورژوازی با دردانه ادبی خود، گذشت. ادبیات گودینی و داستانهایش و بیش از همه رمان "سایه اژدها" میتوانند  مایه سرافکندگی ادبی زبان فارسی دسته بندی شوند. اما طبقه او، نویسنده قهرمانشان را بر دوش میچرخانند.

  ادامه مطلب...  
 • کارناوال "وجدان"  در  بلوار "عدالت" جمهوری اسلامی

  طبقه کارگر باید بتواند چشم در چشم واقعیت بدوزد که دستگاه دولت محل اجتماع نخبه ترین فرزندان این وطن است که استثمار او و کار ارزانتر او را برای طبقه حاکم تضمین کند. طبقه کارگر باید بخواهد و چشم در واقعیت بدوزد که آنچه جلوی روی اوست بهترین و نخبه ترین حاکمینی است که بورژوازی ایران لایق کارگر ایرانی میداند.

  ادامه مطلب...  
 • در دفاع از زنان تن فروش

  دفاع از حرمت زنان تن فروش دفاع از حرمت انسانها در مقابل کسانی است که خود مسبب این امر هستند. آیا شرافت زنان تن فروش بر مسئولین و سیاستمداران و صاحبان جامعه که بر همه امکانات جامعه از کار و مزد و رفاهیات و ثروت تا خدایگان مردم سیطره انداخته اند، ارجحیت ندارد؟

  ادامه مطلب...  
 • جنبش کارگری "مردانه" و زنان کارگر

  تا کارگر خود را از شر کلاه بوقی "رئیس خانواده" خلاص نکرده و متقاعد نشود که خانواده نهادی در خدمت تولید و باز تولید نسل امروز و آینده کارگری بر دوش خود اوست، چگونه میتواند در چانه زدن ساده بر سر دستمزدهای واقعی یک گام به جلو بردارد؟

  ادامه مطلب...  
 • مشخصات اعتراضات کارگری در ایران

  جنبش و اعتراض کارگری در مقابل یک موقعیت تعیین کننده قرار گرفته اند. چگونه میتوان گام بعدی را بجلو برداشت؟ رهبران کارگری مبارزات جاری توانسته اند با هوشیاری زیاد از تحریکات ناخواسته پرهیز نمایند. همین کارگران میتوانند   تحرکات وسیعتر و تعرضی را با تکیه به حمایت گسترده تر سازمان دهند. در صورت همکاری تعداد بیشتری از اعتراضات کارگری و حمایت مردم میتواند دولت را کماکان دست به عصا و محتاط نگه بدارد.

  ادامه مطلب...  
 • شورای کارگران بیکار در روسیه

  جزوه تجربه شورای کارگران بیکار در روسیه به نقل از نشریه علیه بیکاران

  ادامه مطلب...  
 • شیعه ناب چینی! 

  بسیار مهمتر اینکه دولت و عمامه ندیده های چین همه پکیج اسلامی را با فتوا و جهاد و صیغه و روزه و حجاب و شلاق و نماز جمعه و لولهنگ و استخاره و ... همه را یکجا مزمزه کنند تا بفهمند از یک من ماست اسلامی چقدر کره میشود گرفت و   برای ما ایرانی ها زیاد چسی صنعتی نیایند!

  ادامه مطلب...  
 • سوراخ دعای من کو؟

  اما در این میان دلخوری نمایندگان مجلس از جامعه کارگری است. نمایندگان از دولت خواسته اند فورا محل تجمع جلوی ساختمان مجلس را بتون ریزی نماید. گویا کارگران روز انتخابات رفته و رای می دهند؛ تا از هفته بعد با تجمع جلوی مجلس ، نمایندگان را برای بیرون کشیدن حق خود از گلوی وزارت کار و کارفرما جلو بیاندازند. نمایندگان مجلس در اتمام حجت خود اعلام کرده اند که: افزایش دستمزدها و لغو کار قراردادی امر خود کارگران است! کارگران باید به انگولک بیجا بر علیه حرمت مجلس پایان دهند.

  ادامه مطلب...  

"علیه بیکاری"  میخواهد و تلاش میکند نشریه ای باشد که جای خود را در میان فعالین و محافل کارگری در ایران باز کند. نشریه ای باشد که عصای دست فعالین کارگری در مبارزه خود برای سازمان دادن و اتحاد کارگران در ایران شود.