• شهر سنندج در سیطره اسلامی قصاص

   هر کس  مختار است از  سر هم کردن عبارات "عاطفه و انسانیت و حیات و زندگی" برای خود حماسه "نه به اعدام" بسازد، اما این برازنده شهر سنندج نیست. برازنده کارگران سنندجی نیست. برازنده اتحادیه ازاد کارگران نیست. حتما کسی تسلی خشم فروخته  سه هزار مردم بوده است که: قانون و قصاص و زندانبان سایر پرسوناژها شکر زیادی میل میفرمایند! اینجا سنندج است، هیمن را از حلقوم زندان بیرون میکشیم!  

  ادامه مطلب...

تصاویر انتخابی

e417f8bb-19cc-42d8-b0a2-7b1c7632db7f.png
 • طبقه کارگر یک کشور قدرتمند و سرکش را به ارث خواهد برد

  یک جوان ساکن غزه، یک کودک که تصافا عرب و نه ایرانی زاده شده، یک زن و مرد فلسطینی که "دست بر قضا" خانه و کاشانه خود را در آن طرف دیوار شارون بجا گذاشتند، همه آن کسانی که "شانس آورده" و اپوزسیون سیاسی خبره ایران نه  فقط  اخبار بلکه عقل و شعور و شرافت سیاسی شان را با رسانه های "بی طرف" اسراییل رصد میکنند، با شنیدن این شعار از شرکت کنندگان در این کمِپین میپرسند: آقایان و خانمهای آریایی آیا کمپوت و شیر خشک ارسالی را طلب میکنید؟ 

  ادامه مطلب...  
 • ساختمان مجلس و وزارت کار را به آبریزگاه عموی تبدیل کنیم!

  فرشبافی را باید از چشم این کارگران دید. طول عمر هر یک بیشتر از خاطره پانزده یا بیست قالی قد نمیدهد که روزها و ماهها به هر یک خیره ماندند و جوانی و کودکی، شور و شوق خود را فرو خوردند. سالهایی که قالی پس از قالی به کام فرسودگی و بیماری و آینده تاریک فرو رفتند.

  ادامه مطلب...  
 • یارانه و خواست تامین زندگی همه شهروندان جامعه

  یک زمانی باید برای همیشه به یاوه گویی طبقه حاکم در زمینه بودجه و خزانه عمومی پایان داد. اینکه خزانه مشترکی برای طبقه کارگر و بورژوازی وجود دارد، همه و بیش از همه بورژواها در پر کردن آن نقشی دارند، و گویا در این میان دولتی هست که بیطرفانه و دوراندیشانه در حفظ خزانه در مجاهدت بسر میبرد یک داستان ساختگی و ادعای نفرت انگیز و مشمئز کننده است.

  ادامه مطلب...  
 • یک روح خبیث در کالبد یک ملت!

  یک نفر به کارگاههای قالیبافی سرک بکشد، در مقابل این بی فرهنگی، اینهمه نزول شان انسانی، اینهمه خونسردی در مقابل رنج همنوعان خود هاج و واج میماند. انگاری ذات برتر هنر ایرانی در هیبت دخترانی با لباسهای فراخ و رنگارنگ در دامنه تپه های پر از گل  است که  فرش پس از فرش به جامعه بشری تقدیم میگردد.

  ادامه مطلب...  
 • کارآفرینی: وارونگی در کار، در زندگی و در رویا!

  کارگر اشتباه میکند اگر خود را تنها حس میکند، پس وزیر کار برای چیست؟ بیخود میگویند نمایندگان مجلس پول مفت میگیرند! فردای روز تصمیم شما، تک تک مقامات دولت اسلامی عزیز دست شما را میبوسند، فرش قرمز زیر پای شما پهن میکنند. قانون پس از قانون با جزییات با حوصله به  شما توضیح میدهند گوش کودکتان را به دست کارفرمای کدام جهنم دره بسپارید. مقامات نیروهای انتظامی نیز کروکی شهر در مناطق کاملا امن در تن فروشی همسرتان را مجانا در اختیار شما قرار میدهند. علمای دینی فکر همه چیز را کرده اند، فصلهای معینی از کتاب مقدس تا اطلاع ثانوی و تا تعیین تکلیف برجام کان لم یکن است!

  ادامه مطلب...  
 • دشمنی با کارگر در "رئالیسم کارگری" جدید

  متن کامل مقاله

  "انزجار" کلمه سنگینی است. بعنوان کارگر کمونیست نمیتوان احساسی کمتر از انزجار در مقابل رمان "سایه اژدها" را ابراز کرد. اما بعنوان کارگر کمونیست نمیتوان به سادگی از کنار گودینی و روش رفتار بورژوازی با دردانه ادبی خود، گذشت. ادبیات گودینی و داستانهایش و بیش از همه رمان "سایه اژدها" میتوانند  مایه سرافکندگی ادبی زبان فارسی دسته بندی شوند. اما طبقه او، نویسنده قهرمانشان را بر دوش میچرخانند.

  ادامه مطلب...  
 • مشخصات اعتراضات کارگری در ایران

  جنبش و اعتراض کارگری در مقابل یک موقعیت تعیین کننده قرار گرفته اند. چگونه میتوان گام بعدی را بجلو برداشت؟ رهبران کارگری مبارزات جاری توانسته اند با هوشیاری زیاد از تحریکات ناخواسته پرهیز نمایند. همین کارگران میتوانند   تحرکات وسیعتر و تعرضی را با تکیه به حمایت گسترده تر سازمان دهند. در صورت همکاری تعداد بیشتری از اعتراضات کارگری و حمایت مردم میتواند دولت را کماکان دست به عصا و محتاط نگه بدارد.

  ادامه مطلب...  
 • کارگران و فرهنگ کار: سعدی یا حافظ؟

  ایران با بحران فرهنگی در زمینه کار روبرو است. عده ای معتقدند مشکل از ملی شدن نفت است، در یک سوء تفاهم،  ملت به خانه رفته و بجای کار ، طاقباز دراز کشیده و منتظر بشکه نفت از سهمیه خود نشسته اند!  ظاهرا قرار است مصدق و ملی شدن نفت از سابقه افتخارات ملی ایران زمین خارج شود و در صفحات مربوط به توطئه کارگران نفت در اشاعه تنبلی ثبت گردد!

  ادامه مطلب...  
 • کلاسهای آموزشی برای پروردگاران عالم!

  پنج شش دعای جدید هم بدست ملت داده شود تا از انرژی آنها تا نفسشان در می آید بطرز مفید بهره برداری گردد: دعای کاهش تورم، دعای افزایش قیمت نفت، دعای افزایش صادرات اجناس وطنی، دعای اشتیاق سرمایه های خارجی ... خاصیت این دعاها در این است که مردم وقتی از انتخاب قازوراتهای اصلاح طلب و مکتبی و پوپولیست و با تدبیر به جایی نرسیدند، به جای آن میروند دعا میکنند! اگر عزت پاسپورتهایشان مالید، از لج با پای پیاده میروند به کربلا!

  ادامه مطلب...  

"علیه بیکاری"  میخواهد و تلاش میکند نشریه ای باشد که جای خود را در میان فعالین و محافل کارگری در ایران باز کند. نشریه ای باشد که عصای دست فعالین کارگری در مبارزه خود برای سازمان دادن و اتحاد کارگران در ایران شود.