سر سخن

 • در کله یک فعال جنبش مجمع عمومی

  "مجمع عمومی: چرا و چگونه؟" دفترچه راهنما برای فعالین و آژیتاتورهای کارگری در 16 صفحه منتشر شد.

تصاویر انتخابی

AB--hafttape2.png

اعتراضات کارگری

 • دست درازی قوه قضائیه به هفت تپه موقوف

  مالکیت  را تنها با دزدی میتوان حفظ کرد، مذهب را با شهادت دروغ، خانواده را با حرامزادگی و نظم را با بی نظمی. در ایران کل ساختار سیاسی و بیش از هر چیز دادگاه ها و قوانین   به فاحشگی کشانده شده اند.

  ادامه مطلب...  
 • شهر سرخ من، شهر اعتصابات کارگری

  شهرهای سرخ همه آن چیزی است که امر آزادی و رفاه و زندگی شرافتمندانه در سراسر ایران فورا به آن نیاز دارد.

  ادامه مطلب...  

زنان کارگر

 • طب سنتی، عفریت تندرستی بر فراز طبقه کارگر در ایران

  هدف از این نوشته نگاهی به زمینه ها و دلایل عروج طب سنتی است. خواهیم دید که اجزای این باصطلاح طب بر نفی و انکار نیازهای انسانهای کارکن در جامعه مدرن استوار است.

  ادامه مطلب...  
 • جنبش اعتصاب نشسته   کارگران زن در امریکا

  این نوشته به مرور اعتصاب زنان کارگر و آنچه "اعتصابات افسانه ای سال 1937" خوانده میشود اختصاص دارد.

  ادامه مطلب...  

طنز کارگری

 • کارگران و فرهنگ کار: سعدی یا حافظ؟

  هنر نزد ایرانیان است و بس! بعلاوه، از آنجا که  ایرانیان بجز هنر و زیبایی از جمله از عقل هم برخوردارند و پس از چند هزار سال تمدن دریافته اند که "هنر" نان نمیشود، تحقیقات خود را متوجه جایگاه کار در میان ایرانیان ساخته اند. 

  ادامه مطلب...  
 • آق دره - تنگسیر طبقه کارگر در ایران!

  شیر ممد امروز نمیتواند یک الهام، یک ندا، یک افسانه و سرمشق برای خروش نسل دیگر باشد، او چاره ای جز فتح سرزمین خود ندارد، او باید حق را در مفاهیم ساده زندگی معنا کند و دیگران را در پیگیری و احقاق آن سهیم سازد... و برای همه اینها باید، زن و مرد،  یک شیرممد، یک فعال شجاع و پرچمدار دیوانه اعتراض طبقاتی کارگری باشد.

  ادامه مطلب...  

کارگران و سیاست

 • زیست در ایران ، خرسهای دردانه قطبی و خلاصی از زباله اسلامی سرمایه

    برای آن جامعه تعادل زیست در قطب های میدان بهارستان، ساختمان بورس، عمارت وزارت کار و اسارتگاه اوین رقم میخورد

  ادامه مطلب...  
 • فساد قانون، قانون فاسد و جمهوری پاستوریزه اسلامی سرمایه

     روابط تولیدی و اجتماعی مبتنی بر بهره کشی اسلامی سرمایه در ایران لجنزاری است که فساد قانونی و قانون فاسد تنها مدخلی بر واقعیت شوم آنرا تشکیل میدهد. 

  ادامه مطلب...