در تدارک اول مه،
باید همه بدانند...
که ما یک خانواده میلیون نفری هستیم. بگذارید همه بدانند که بچه های خوب این خانواده، ضعیف ‌ترها را بر خودشان مقدم می دارند. بگذارید همه بدانند که این جماعت کارگر همه‌شان هوای یکدیگر را دارند، بدانند که این ها در روز سختی با چنگ و دندان هم که شده از حق همدیگر دفاع می‌کنند...
رفقا، رمز نجات ما باهم بودنمان است. برای حل مسئله ای که دارید راهی را پیدا کنید که به درد همگیمان بخورد. دست همدیگر را بگیرید... نگذارید هر بلایی خواستند به سر ما بیاورند.