در تدارک اول مه،
باید همه بدانند...
که ما یک خانواده میلیون نفری هستیم. بگذارید همه بدانند که بچه های خوب این خانواده، ضعیف ‌ترها را بر خودشان مقدم می دارند. بگذارید همه بدانند که این جماعت کارگر همه‌شان هوای یکدیگر را دارند، بدانند که این ها در روز سختی با چنگ و دندان هم که شده از حق همدیگر دفاع می‌کنند...
رفقا، رمز نجات ما باهم بودنمان است. برای حل مسئله ای که دارید راهی را پیدا کنید که به درد همگیمان بخورد. دست همدیگر را بگیرید... نگذارید هر بلایی خواستند به سر ما بیاورند.

فهرست
در تدارک روز جهانی کارگر
روز جشن جهانی کارگر همه شما از همین امروز مبارک!
اول مه بزرگترین اجتماع طبقاتی کارگری در ایران
چشم همه به مراکز اصلی تولیدی دوخته شده است
طبقه کارگر با ایران چه خواهد کرد؟
روز اول مه، جمعیت عظیم کارگر با سنگفرش خیابانها به حرکت در آییم
بلند پروازی و روح سرکش اول مه
اول مه برای تدارک اعتراض سراسری صف کارگری جامعه است
جشن وشادی برای اتحاد و جاه طلبی، برای سعادت و زیبایی
اول مه و نیمه زنان طبقه کارگر
زنده باد "دیوانگی" کارگری!

روز پنجم فروردین و با ابلاغ وزارت کار سناریوی "فصل تعیین دستمزدهای سال 1402" مرحله دیگری را تا اجرای آن پشت سر گذاشت. از این سناریو، از مصوبه آنها، و از رقم کذایی جنایت میبارد.

لایروبی دانشگاهها از چماقداران تسلیم و خفت

با مصوبه دستمزدها یک افتضاح، یک "اسکاندال" و رسوایی اخلاقی، قضایی، سیاسی سراسر جامعه؛ کل الیت سیاسی و فکری و رسانه های رسمی را در خود گرفته است.

دیوار کارگر هر چقدر هم کوتاه باشد، مصوبه جنایتکارانه یک مشت مواجب بگیر و شورای عالی کارشان نمیتواند بسادگی زندگی چهل میلیون عضو خانواده بزرگ کارگری را به بازی بگیرد.

تدارک دیپورت پناهندگان اوکراینی و اعزام اجباری به جبهه

با قانون اعزام اجباری به جبهه های جنگ پرونده آغوش باز و حمایت گسترده از میلیونها پناهجوی اوکراینی بسته میشود. شهروندان اوکراین بنا به اراده و نقشه کشورهای عضو ناتو و در راس آن امریکا به آتش این جنگ کشانده شدند. منافع کثیف اقتصادی و سیاسی بین المللی بلوک غرب، مصالح و اشتهای آنها برای تقویت برتری در ژئوپولتیک جهانی این جنگ را از سالها قبلتر در دستور گذاشته بود. با آمادگی روسیه برای مقابله حاد نظامی، جای شکی باقی نمیماند که جنگ بزرگ و همه پیامدهای ویرانگر آن در انتظار خواهد بود.

اخبار منتشره به نقل از فرماندهان نیروهای شبه نظامی ارتش اوکرائین گویای این است "اوکراینی هایی که پس از حمله روسیه به کشورهای غربی رفته اند، دیپورت شده و به صف ارتش اوکراین اعزام خواهند شد. در همین رابطه از قول سرهنگ بازنشسته واحدهای شبه نظامی خلق، آندری ماروچکو در سایت lenta.ru آمده است که مقامات اوکراین در حال بررسی دیپورت پناهجویان اوکراینی از غرب و اعزام آنها برای خدمت اجباری در نیروهای مسلح اوکرایین هستند. او میگوید: "کارهای مقدماتی به پایان رسیده است و فکر میکنم اخراج ها در آینده نزدیک آغاز خواهد شد، مشمولین در کشورهای غربی شکار شده و مستقیما به خدمت اعزام میشوند... از نظر حقوقی دولت اوکراین حق دارد شهروندان خود را از کشورهای دیگر مستقیما برای خدمت ارتش بسیج کند. قانون مربوطه بدقت تنظیم شده و هیچ تعللی در این زمینه وجود نخواهد داشت. "

موقعیت و چشم اندازهای جهانی جنگ در اوکراین

جنگ اوکراین تمام وجوه ژئوپولتیک دنیای امروز را در چنگ خود دارد. انبوه خبرها و پروپاگاند تشخیص واقعیت را با دشواری بسیار روبرو میسازد. دروغ و فریب در عمق این جنگ نهفته است.  تعریف پیروزی و شکست، پیشروی و عقب نشینی با توجه به طیف گسترده اکتورهای دخیل و منافع و مقاصد رنگارنگ ابدا ساده نیست. نمونه اخیر، کشمکش بر سر "ارسال" تجهیزات تانک  به اوکراین بخوبی گویاست.

منظور من کتاب "شاهزاده" (Prince و یا ترجمه فارسی با عنوان "شهریار") نوشته ماکیاولی است. موضوع این کتاب، تشریح طرق مختلفی است که بوسیله اتخاذ آنها اشخاص میتوانند به مقام شهریاری برسند. ارجاع به "شاهزاده" با همه شهرت آن بعنوان کتاب آسمانی عالم سیاست، در تب و تاب سیاسی جاری، مشخصا در حاشیه کمپین "من وکالت میدهم" پر بیراه نیست.

ماکیاولی وقت خود و خوانندگان را به هدر نمیدهد. اهل سانتی مانتال نیست. حرف حساب او اقتدار و نظم و اطاعت است. برای این منظور و برای رسیدن به آن هر وسیله ای، را مجاز میشمارد.

اعترافات یک دیکتاتور اثنی‌اعشری

"... شما ملت ایران علیه ظلم و فساد بپا خواستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من بعنوان پادشاه ایران و بعنوان یک فرد ایرانی نباشد" (محمد رضا پهلوی، "من هم صدای انقلاب شما را شنیدم")
بسیار هستند کسانی که در میان جدل های سیاسی از زوایای مختلف و چه بسا با توپ و تشر و با نقد آتشین انقلاب و انقلابیون سال 57 را زیر سوال میبرند. این انقلاب در نیمه راه در دام میراث اسلامی دیکتاتور از یک طرف و دسیسه های اربابان دیکتاتور از طرف دیگر به خون کشیده شد.
از اسناد مهم دال بر حقانیت این انقلاب اعترافات شخص شاه است که در سخنرانی چهارده آبان سال 57 از رادیو و تلویزیون سراسری پخش گردید. از افتخارات او "تنها کشور شیعه دنیا"، یک آموزش و پرورش اسلامی، تقویم دوازده امامی، فیضیه قم با یک خروار ایت الله و آخوند و نوحه خوان با مواجب دولتی؛ هزاران مسجد و دفاتر اسارت اسلامی ازدواج و طلاق زنان؛ زندان اوین، قانون کار ارتجاعی و یک دستگاه سرکوب وحشیانه ... باقی ماند.