علیه بیکاری
آرشیو نشریه شماره 51 تا 60
انتشارات نشریه درباره ما خانه


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
شماره 51
به علیه بیکاری بپیوندید
چه باید کرد
شوراهای بیکاران و هسته مرکزی از عناصر زبده
چند رهنمود اساسی
در آذرماه خورشید دو بار طلوع کرد
مضحکه یارانه ای علیه معیشت طبقه کارگر
شماره 52
ایران در تب حبس یک فریاد: یا مرگ یا آزادی
در بزرگداشت جان باختگان خیزش آبان
یک کلبه در نیزه زارهای ماه شهر
گردون بیرحم، این دو نوجوان، همه ما مقصر هستیم
خیزش آبان و سپس فصل تعیین دستمزد
سرنوشت بهم بافته مجامع عمومی و اعتراضات کارگری
شماره 53
بیانیه مشترک ستدیکای هفت تپه و اتحاد بازنشستگان درباره دستمزد 1399
طوفان دستمزدهااز شوش وهفت تپه
همه از دستمزدها میپرسند
دیماه سیاه و بردگی در معادن
کار را باید همین جا تمام کرد
عطش آزادی و رهایی سر خاموشی ندارد
جمهوری اسلامی و دو سردار
خون بر شمشیر پیروزنمیشود، هرگز
شماره 54/11بهمن 1398
سیرک مذاکرات دستمزدهادر بلاتکلیفی
سیل سیستان و بلوچستان و لوح زرین وزارت کار
پنجه در پنجه سیل
تعیین منطقه ای دستمزد یکتوطئه ضدکارگری
شماره 55/ 17 اسفند 1398
در گرامیداشت روز جهانی زن
زنان کارگر، پنهان در تاریخ کارگران صنعتی در ایران
از اصفهان تا روایت منچستر شرق
کاوشی در کار و شرایط زندگی کارگران نساجی و اولین نسل از کارگران صنعتی زن در ایران
مروری بر تشگیل و کشمکش های سندیکاهای کارگران نساجی در ایران
شماره 56/فروردین 1399
ایران، کرونا و محاصره اقتصادی امریکا
ایران، کرونا و جمهوری اسلامی
مارس وحشت در دل مدیترانه
دستمزدها بر فراز قله های مصوبه 1398
مواجهه با هیولای کرونا، نه راه پیش، نه راه پس، بی پناه همچون پناهندگان افغانی در ایران
یارانه کرونا، مضحکه جدید علیه معیشت و تندرستی طبقه کارگر
شماره 57/هشتم اردیبهشت1399
جنبش دستمزدها؛ کجای کار هستیم؟
طبقه کارگر و زنجیرهای دستمزدهای معوقه
افزایش دستمزدها و خواست کنترل تولید
دستمزدها، مبارزه ای در زندان جمهوری اسلامی
جنبش برای افزایش دستمزد در ایران چگونه خواهد بود؟
اهداف جنبش دستمزد در ایران
تامین و تقویت صف سوسیالیستی
تامین و تقویت هم سرنوشتی و وحدت طبقاتی کارگری
شاخص ها و عرصه های متمایز کننده در عرصه دستمزدها
دستمزدها؛ مبرزه رفرمیستی یا رادیکال؟
دستمزدها؛ در زمین اقتصادی یا سیاسی؟
دستمزدها و بسیج توده ای
دستمزدها و مجمع عمومی؛ محلات؛ بیکاران
دستمزدها و سنتهای کارگری
افق سازمان یابی توده ای و سراسری طبقه کارگر برای دستمزدها
شماره 58/خرداد 1399
معدنچیان کرمان، اعتصابی که تنها ماند
معادن در یران برای کارگران محیط کار نیست، محیط مرگ است
کرمان، دیگر کرمان سابق نخواهد ماند
رئیس قوه قضائیه و گوشهایش
سفر پایان ناپذیر یک پرونده، هفت تپه
کارگران آذراب
ایران در قرق بسته های هردنبیل هر از چند گاه خیرات و صدقه
من از شما طلب رحم نمیکنم و درخواست بخشش ندارم
شماره 59/ تیرماه 1399
جنون اسلامی سرمایه در آقدره: بوی طلا، بوی خون، در ژرفای پلیدی و دشمنی با کارگر
فرزند عصیان طبقه کارگر ایران در درندشت طلای تکاب
خاکمه، حقمه ... کار، کار... گرسنه ایم، کار میخواهیم
کیفرخواست آقدره طبقه کارگر در ایران
یک ماه تحصن و جنگ و گریز
بعد از ماجرای شلاق... خدا میداند چه ها بر سر ما آمد
گزارش تفحص مجلس: بورژوازی از لجنزار طبقه خود پرده بر میدارد
شماره 60/ 16 تیرماه 1399
اتحاد و همبستگی با هفت تپه
پیچ آخر دستمزدها و کلک های وزیر کار ناقلا
آقا چرا پرداخت نمیشه این بیمه بیکاری لامذهب؟
در آستانه انقلاب معدنی در ایران: متروکه ها، حفره ای در کوه و ائمه جماعت
دلالان کلیه در راس مجلس، این جانور کیست؟
هلهله و چراغان شورای اسلامی کار در آذراب: متشکریم که کارگران را شلاق نمیزنید