علیه بیکاری
آرشیو نشریه شماره 21 تا 30
انتشارات نشریه درباره ما خانه


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
شماره بیست و یک: 27 آذر 1395
مارکس، بینوایان و حکومت خنده آور اسلامی سرمایه در ایران
کمپین: علیه کار کودکان در قالی بافی
یارانه و خواست تامین زندگی شهروندان جامعه
زنده باد انقلاب کارگری، مرگ بر ایران!
یک روح خبیث در کالبد یک ملت
ساختمان مجلس و وزارت کار را به آبریزگاه عمومی تبدیل کنیم
کارآفرینی: وارونگی در کار، در زندگی و در رویا
طنز: کارگران فرهنگ کار، سعدی یا حافظ؟
شماره 22- 7 بهمن 1395
طبقه کارگر یک کشور سرکش و قدرتمند را به ارث خواهد برد
ما کارگران سرنگونی طلب هستیم، نیستیم
شکوائیه: مایه سرافکندگی کارگران
نشریه و روشن بینی کارگری در مقابل حشره ایلنا
کمپین: علیه کار کودکان در قالی بافی
اوین در تهران، تهران در اوین
شهر سنندج در سیطره اسلامی قصاص
شماره 23- 23 بهمن 1395
اعتراضات کارگری باید به قدرت دفاع از خود مسلح شود
سنگی بزرگ بر روی سینه شهر من
اسطوره دروغین رفسنجانی
شکسته نفسی یک لیدر: نتانیاهو
طنز: گوگل اکبر
کندوکاش در چگونگی، سیاست و روشهای غالب در اعتراضات جاری کارگری
شماره 24- 15 اسفند 1395
کردستان: رهایی از کولبری، مبارزه برای بیمه بیکاری
کولبری قانونی شد
طرح یک حرکت اعتراضی سراسری برای بیمه بیکاری در کردستان
سندیکا، بیمه بیکاری و کارگران کردستان در آستانه قدرت
-----
شماره 25- 18 فروردین 1396
انقلاب خاموش زنان در ایران
اول مه، توقف گردون بردگی و محنت
فصل تعیین حداقل دستمزدها در ایران
مطالبات بر حق و شعارهای عوضی
درباره اعتراضات کارگری در بهمن ماه
شماره 26- 3 اردیبهشت 1396
برای دستمزدها، علیه بیکاری
قسمنامه اول مه 1396 کارگران در ایران
سهم تک تک ما در اعتراض علیه فرودستی زنان در جامعمه
چرا در سالهای اخیر از رونق اول مه کاسته شده است؟
خدوند توانای طبقه بورژوا و خدای بی عرضه کارگران
شماره 27 - 11 تیرماه 1396
پیش بسوی تشکیل اتحاد علیه بیکاری در محلات و مراکز کارگری
دستمزدهای عقب افتاده: چنگ در خرخره یک ملت
معدنچیان آزادشهر راه را نشان میدهند
کارگران! دشمن در خانه است
تشکیلات کارگری چه هست و چه
تبعیض علیه زنان جاسوسی برای کارفرما در میان کارگران است
شماره 28 - 28 تیرماه 1396
خرت و پرت یک طبقه روی طبق دست فروشی
معیشت خانواده کارگری: یک معیار ارتجاعی در تعیین دستمزدها
دیوار کوتاه کارگران افغانی و تروریسم داعش در ایران
آشفتگی در دولت و مجلس: طرح بیمه کولبران؟
پز عالی و دست خالی وزیر کار بعد از انتخابات
شماره 29 - 13 مرداد 1396
شبح بیمه بیکاری بر فراز طبقه کارگر در کردستان
اعتصاب نیشکر هفت تپه و مصافهای کارگران در بافق و کردستان
آقدره: تنگسیر طبقه کارگر در ایران
من یک کارگرم،، کارگر خالی و یک آینه در برابرم
لطفا منرا با یک شناسنامه در جهنم خود شریک سازید
شماره 30 - 19 دی 1396
روزهای عید بزرگ طبقاتی کارگری
اعتراضات در ایران: تکرار بهار عربی برای طبقه کارگر جهانی؟
هارلم شهرهای تهران و مشهد و شیراز کجاست؟
به خانواده جان باختگان اعتراضات اخیر
بوزینه های نظم اسلامی سرمایه در ایران
خون بر شمشیر پیروز نمیشود - هرگز
شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی، به تنهایی، برای کارگر به اندازه ده شاهی ارزش ندارد
نظم اسلامی سرمایه:مرگ و خفت در کارخانه یا در خیابان