علیه بیکاری
آرشیو نشریه شماره 11 تا 20
انتشارات نشریه درباره ما خانه


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
شماره یازده: تیرماه 1394
راه حل طبقه کارگر برای بیکاری چیست؟
رویاهای ممنوعه کارگران جوان در ایران
تشکیلات مناسب برای مبارزه علیه بیکاری کدامست
پرداخت بیمه بیکاری به همه افراد بیکار بالای شانزده سال
طنز: بیمه بیکاری از نوع جدید، زندانی مهریه
شماره دوازده، 19 تیرماه 1394
علیه بیکاری، علیه فلاکت برای نان
فقر و تراژدی های فردی
درباره طغیان علیه فلاکت
لوکس و سرمستی در پایتخت بیکاری
اعتراض کارگری در ایران: یک شبح مملو از تناقض و شگفتی
نشریه کارگری، ابزاری برای سازمان یابی
شوراهای بیکاران در امریکا
طنز: آقای استاندارقهرمان میشود
عفت لیکس در ایران
شماره سیزده: 8 مرداد 1394
برگ انجیر توافقنامه اتمی
کارگران، پایان تحریم و پولهای بلوکه
اسب ابلق ناسیونالیسم ایرانی
طنز: عزت برباد رفته پاسپورت ایرانی
طنز: رابینهودهای اسلامی
زنده باد زندگی قسطی
شماره چهارده: 14 مرداد 1394
یارانه باید به همه؛ حتی ثروتمندان، به یکسان تعلق بگیرد
صنعت فحشا در ایران
انقلابیون بیکار؛ جنبش بیکاران
طنز: سرزمین وفور حکیم باشی اقتصادی
طنز: زگهواره تا گور کار
طنز: حقیقت از دیوانه باید شنیدن یا از بیکاران
شماره پانزده: شهریور 1394
یا کار یا بیمه بیکاری- همین امروز
ترس
در حسرت نسل جوان سرکش طبقه کارگر در ایران
بخشنامه برای آمازون کار قراردادی در ایران
انقلابیون بیکار - جنبش بیکاران
در سوگ شاهرخ
شماره شانزده: آبان 1394
بورس تهران، در انتظار یک کازانوا
چه کسی زندگی بیکاران را تامین میکند؟
انقلابیون بیکار، جنبش بیکاران
بابک زنجانی، ذبح یک دردانه
طنز: شرکت سهامی فیضیات قم در ایران
طنز: ایمان ساخت چین
شماره هفده: دوم خرداد 1395
از سر گیری انتشار نشریه
درد بیدرمان طبقه کارگر در ایران
کارگر یرانی و میراث سمج قاجار
بورژوازی ایران، ایمان و هرزگی
طنز: سوراخ دعای من کو؟
شماره هجده: دوم تیرماه 1395
چرا سندیکا راه غلط تشکل یابی طبقه کارگر در ایران است؟
فقر خاموش، فرهنگ نفرین زده ایرانی
پیژامه سفید وزیر کار بر سر نیزه قوه قضائیه در شلاق آقدره
طنز: شیعه ناب چینی
شماره نوزده، 26 مرداد 1395
مناطق آزاد صنعتی، کار و بیکاری در ایران
زاه حل ما کارگران نابودی حکومت سرمایه است
تعلق و تعصب طبقاتی کارگری
ده سال که ایران را لرزاند
سنگ مفت، کارگر مفت
دشمنی با کارگر در رئالیسم ادبی جدید در ایران
شماره بیست: چهارم آذر 1395
کار کودکان در قالی بافی، به این ننگ پایان دهیم
آنچه یک کارگر بیکار باید بداند
چگونه یک اعتراض را سازمان دهیم؟
بیمه سلامت ایرانیان و سهم طبقه کارگر از آن
حقوق حقه کارگر: بنگ بنگ
کلاسهای آموزشی برای پروردگار عالم