در این مجموعه  چند نوشته از مندرجات  نشریه ”علیه بیکاری“ در  رابطه با موضوع بیکاری، زمینه ها، دامنه این پدیده، سیاست دولت، یک نقد و پاسخ طبقاتی کارگری در این عرصه جمعاوری شده است.
فهرست
بیکاری چیست؟ 
راه حل طبقه کارگر برای بیکاری چیست 
بیکاری، ده سالی که ایران را لرزاند 
بیکاری، طبقه کارگر و افق پیروزی علیه بیکاری 
نگاهی به سوگواری ضد کارگری برای نساجی ها 
کارآفرینی: وارونگی در کار، در زندگی و در رویا 

 

 

کتاب در مورد مادر جونز کم چاپ نشده است و هر کدام کمتر از چهار صد صفحه نیستند. به همین دلیل این جزوه بیست صفحه ای ما، بخصوص با کمبودهای آشکار در زمینه ترجمه، میتواند اسباب شرمندگی باشد. من به این جنبه واقفم و به آن اقرار دارم.

این موضوع کتاب و شخصیت جونز در قالب یک آژیتاتور سوسیالیست است که مشوق و محرک تهیه نوشته هستند. طبعا بخش هایی از فعالیت و شخصیت او از قلم افتاده و یا آگاهانه به کنار گذاشته شده است. بعنوان مثال او از رهبران و الگوهای شناخته شده شوراهای بیکاران بود که در نشریه "علیه بیکاری" در مورد آن قبلا نوشته شده است.

مری جونز، بقول مخالفانش، تا مغز استخوان سوسیالیست بود، و باز بقول مخالفانش، یک سوسیالیست برخاسته از زندگی واقعی توده کارگر. اتحادیه کارگری چگونه باید باشد و اهمیت حزبیت کمونیستی برای یک فعال کارگری دو محوری است که بعنوان هدف اصلی در شناساندن مری جونز بوده، که امیدوارم حق مطلب ادا شده باشد.

دانلود

 

 

 

متن این ترجمه به نقل از سایت "آرشیو عمومی آثار  مارکس و انگلس"

 

تهیه شده است. در این سایت مجموعه آثار مارکس و انگلس به زبان انگلیسی و ترجمه تعدادی از این نوشته ها بزبان های فارسی و عربی منتشر شده است.

به علاوه فایل صوتی قرائت فارسی متن ترجمه شده جزوه "کارمزدی و سرمایه" نیز در دسترس علاقمندان قرار دارد.

دانلود

 

فهرست مندرجات نوشته به شرح زیر است:
در کله یک فعال جنبش مجمع عمومی
شورای واقعی کارگران فابریک چیست؟
دولت دولت است، خدا که نیست!
مجمع عمومی: لب کلام (و یک مقایسه)
نقطه عطف جنبش مجمع عمومی در فابریک ما
از مجامع عمومی "خود بخودی" جاری تا مجامع عمومی منظم و سازمان یافته
مجمع عمومی کارگری باید منظم و با تعداد هر چه بیشتری از کارگران برگزار شود
تدارک، تدارک و باز هم تدارک خوب و از پیشی جلسات مجمع عمومی
تکلیف پیشنهادات، رای و رای گیری چطور تعیین میشود؟
هنر خنثی کردن تلاشهای عوامل کارفرما و دولت در مجمع عمومی
رئیس جلسه خوب داشتن یک نعمت است
دست از کله شقی بردارید، لطفا!
ماجرای موردی بودن نمایندگان مجمع عمومی خیلی مهم است
دمکراسی، رای، اتوریته، نظم و این حرفها ...
رادیکالیسم، ماجرا جویی و واقع بینی
”چه خوب شد که این جلسه را برگزار کردیم“
دانلود متن ساده بدون مخلفات صفحه بندی
 
 
 
 
این کتاب شامل بخشهایی از زندگی نامه اگوست پالم  است. او بنیان گذار حزب سوسیال دمکرات سوئد است و از چهره های نامدار مبارزه طبقاتی کارگری جهان به حساب میاید.  مشخصا در این مورد من در جستجوی موضوع آژیتاسیون و آژیتاتورهای کارگری سراغ اگوست پالم رفتم. عنوان کتاب لقبی است که او در همین زمینه برای خویش کسب نموده است و متن پیش رو اساسا ترجمه آزاد از کتابی با عنوان "استاد" میباشد.
در زمینه آژیتاسیونهای طبقاتی از شخص اگوست پالم در متن شکل گیری یک جنبش قدرتمند کارگری و متعاقب آن، گام به سوی یک دولت سوسیالیستی کتاب و نوشته های متعدد در دسترس است. اما بدون شناخت از زندگی و تجربیات خود اگوست پالم  کلمات و متن نوشته ها فاقد روح اند و قبل از  هر چیز آژیتاسیون نیستند.
اگوست پالم متولد سال  1849 در کشور سوئد است. در ده سالگی در تراژدی های پی در پی،  والدین خود را از دست داد و  تمام کودکی را در حسرت یک شکم سیر با مشقات بسیار در خدمت یک خیاط به کار سپری نمود.
پالم یک سوسیال دمکرات  بود. خواننده این سطور مختار است اندیشه او در قامت حکومت سوسیال دمکرات در سوئد و دانمارک  را با عینک انتقادی بنگرد، اما بی شک نمیتواند چشم بر نگرش طبقاتی کارگری وی بپوشد.
اگر آژیتاسیون در معنای سیاسی و در کارکرد اجتماعی آن به معنای دعوت به حرکت است، اگر آژیتاسون نه ذکر مصیبت مردم مظلوم،  نه تشجیع کور توده جان به لب رسیده در دو راهی بد و بدتر؛  بلکه  آژیتاسیون یک حرکت در راه واقع بینی و ایجاد وحدت و همدلی،  و مشخصا اگر آژیتاسون یکی از مکانیسم های اعمال رهبری در صف اعتراض کارگری به حساب بیاید؛ بدون تردید باید اگوست پالم را خواند، و به او، افکار و آژیتاسیون او در متن زندگی استاد مراجعه کرد.
این هدفی است که مشتاقانه در متن این اثر تعقیب شده است.

تقدیم به ساناز و امیر حسین  دانلود

 

 

 

 

اسرار نهان کارگران بیکار در ایران

 دانلود