متن حاضر ترجمه اجمالی و آزاد از متن سند منتشره از طرف حزب کمونیست امریکا در سال 1932 است. عنوان کامل سند "روشهای فعالیت و اشکال سازمانی شوراهای بیکاران – راهنمای عملی برای مبارزه با گرسنگی" است.

  این سند بطرز درخشانی همه چیز برای شروع یک فعالیت میلیتانت سازمان یافته طبقاتی در میان کارگران را در خود جای داده است. موضوع کار نه فقط بیکاران، بلکه بخش های مختلف کارگران، چه شاغل و چه بیکار، زنان و  اعضای خانواده کارگری، در محلات، کارخانه ها، انجمن های بازنشستگان، پاتوق ها و حتی درون اتحادیه های کارگری را در بر میگیرد. کمیته های بیکاران مد نظر این سند گروه های خود جوش و  کارگرانی است که بر بستر یک هوشیاری و آزادی عمل گسترده مداوما تقسیم ثروت و  قدرت مبتنی بر مالکیت خصوصی را با چاشنی سوسیالیستی مورد حمله قرار میدهند؛ "گرسنگی" معرف مبارزه عملی و بیقراری آنها برای نتایج عملی و فوری؛ "بیکاران" سر رشته دخالت آنها در همه وجوه رنج و محرومیت خانواده های کارگری میباشد.

بخش اصلی موضوع روی مطالبات فوری دور میزند، سند عنوان گرسنگان و نان را بر خود دارد اما متن سراسر از ادعای کمونیستی سرشار است، میتواند بی کم و کاست پلاتفرم دولت کارگری در اداره جامعه قرار بگیرد و دخالت در  روابط بین الملل دولت حاکم را امر طبیعی خود محسوب میدارد.

اطمینان داریم خواننده این سطور از ابتکارات بسیج توده کارگر و روحیه رزمندگی شوراهای بیکاران به وجد خواهد آمد. انتخاب عنوان "گارد گرسنگان" بویژه اولا، برای در ادای احترام به کارگران کمونیست  و فعالین شوراهای بیکاران که در کشمکش با واحدهای مسلح پلیس هنگام مصادره بطری شیر برای کودکان گرسنه خانواده بیکاران جان خود را از دست دادند؛ و ثانیا، برای جلب توجه به سمت "نیروهای حفاظت از امنیت" در تقسیم کار داخلی شوراهای بیکاران صورت گرفته است.

دانلود

 

 

 

 

 

 

بمناسبت اول مه، جشن روز کارگر
 
آنچه در اختیار دارید مجموعه مقالاتی از نشریه "علیه بیکاری" است که در فاصله زمستان سال گذشته تاکنون، موج اعتراضات سراسری بازنشستگان را تعقیب کرده است.
گفتنی ها در رابطه با اعتراضات بازنشستگان تمامی ندارد، اما شاید بتوان از قول مقاله سوم این مجموعه، فشرده کلام را در دو جمله پذیرفت:
اعتراضات بازنشستگان در زیر پوست آرامشی که با وسواس و برنامه ریزی میکروسکوپی مراقبت میگردد، دنیایی از کاردانی را با خود دارد. اما از این اعتراضات هیجان میبارد. این اعتراضات دارد به سهم خود کلاف "مبارزات و سازمانیابی سراسری طبقه کارگر" را به شیوه خود، به شیوه "بازنشستگان" از سر "اعتراضات سراسری" و با کلید "یک دندگی" باز میکند.
اما در هر صورت، اطمینان خاطر داریم بعد از مطالعه نوشته ها دست کم بر سر یک چیز با هم توافق خواهیم داشت:
اعتراضات بازنشستگان را باید در تداوم منطقی اعتصابات هپکو و هفت تپه دید. پرچم همان است، در دست بخش های مختلف طبقه کارگر مقاومت و ایستادگی و امید را باز تولید میکند. این جوششی است که برای و در راه آمادگی صفوف خود برای رهایی، زمین را زیر پای سیاست در ایران و حکومت منحوس آن گرم نگه میدارد.
به امید آنکه مورد توجه علاقمندان قرار بگیرد.
علیه بیکاری
24 آوریل 2021
 

 

 

 

 

 
مجموعه پوستر و نوشته در حول و حوش موضوع تدارک جشن روز کارگر
 

 

 فهرست

در آستانه قرن تازه با نیشکری‌های طبقه کارگر در ایران؛ اعتصاب نان و دستمزد ...

اتحاد و همبستگی با هفت تپه: همین امروز به هرشکل و هر قدر که یتوانیم، فردا دیر است ؛ شهر شوش، شهری که صاحب ندارد، دارد!؛ خاک هفت تپه در توبره اتحاد کارگران ؛راهی که هفت تپه در پیش گرفته راه همگی ما است؛ آزادی چهار کارگر زندانی ؛ اتحاد کارگری به روش هفت تپهاعتصاب نیشکری‌ها ایران را در تصرف خود میخواهد؛ هفت تپه نه به شجاعت یا استقامت، بلکه به پیروزی نیاز دارد ؛ فریادی از محاصره اعتصاب هفت تپه؛ دوزخیان هفت تپه مشت بر آسمان میکوبند؛ چهل و چهار روز پس از آغاز اعتصاب؛ بابا خجالت بکشید ...؛ کارنامه کابینه شوش؛ آقایان یادشان افتاده است بپرسند قضیه هفت تپه از چه قرار است!؛ اعتصاب هفت تپه دست بردار نیست...؛ از شوش چه خبر؟؛ کارگران در "پایتخت اعتصاب جهان"؛ هجوم جانوران به اعتصاب هفت تپه؛ کارگران چه میگویند، مسئولین چه میشنوند!؛ هفت تپه، اعتصاب و کودکان ؛ اگر دیوارها موش، و اگر موشها گوش میداشتند! ؛ آقای جهانگیری در الم شنگه! ؛ خروسخوان روز هفتاد و یکم اعتصاب ؛ هفت تپه پس از هفتاد آن! ؛ هفت تپه حق دارد پیروز شود

 لینک دانلود

دانلود

از انتشارات تازه نهاد علیه بیکاری

به سنندج جدید خوش آمدید!

دستمزدها از زبان کارگران

معرفی
متن حاضر شامل گفتگوی سه کارگر در یک قهوه خانه مجاور یک کارخانه، 
 از متون آموزشی حزب کمونیست امریکا در سالهای 1910
است. در این متن سوالات و استدلالات در مورد بیکاری و دستمزد میان
کارگران سر از چگووگی فعالیت اتحادیه ای و کمونیستی در میان کارگران
در میاورد.
متن حاضر ترجمه آزاد از متن اصلی است.
علیه بیکاری

دانلود

 

 

 

نه برای او ...   

موضوع این نوشته روایت زندگی یک کارگر امریکایی و خانواده او در سالهای 1901 است. متن سرگذشت اساسا بازگوی سرنوشت خانواده طی دوره پر مرارت بیکاری نان آور آنها است. فِرد فانتون (Fred Fanton) یک کارگر ساختمانی است و ده سال از زندگی مشترک او و کِیت (Kate) میگذرد. سه فرزند خانواده جنی (Jenniy) نُه ساله، هنری (Henri) شش ساله و بسی (Bessie) چهار ساله، به ترتیب دیگر اعضای خانواده را تشکیل میدهند.

احداث یک تاسیسات تفریحی و بازرگانی در شهر آنها، زندگی هزاران کارگر را در کار و بیکاری دگرگون میسازد. این تاسیسات منجر به رونق قابل توجهی میگردد، تا سپس به یک رکود منتهی شود. اما سهم یک کارگر از این تحولات چه میتواند باشد؟

آنچه در مقابل خواننده است ترجمه آزاد از متن مندرج در شماره پنج از نشریه "کارگر" است که در پنجم ماه مه 1901 در شهر شیکاگو منتشر شده است.  این سرگذشت تلخ و غم انگیز است، در عین حال نقد کوبنده  و دید  طبقاتی نویسنده ارزش ویژه ای به مطالعه آن میبخشد. 

 دانلود

 

 

در نیمه دوم سال 1397 و سراسر سال 1398 سه شهر (اراک، شوش، اهواز) و چهار اعتصاب (هپکو، هفت تپه، فولاد و آذراب)  بستر تحولات بزرگی در درون طبقه کارگر و موقعیت آن گشتند. اعتصابات کارگری قد بر افراشتند، روی پای خود ایستادند و نه فقط شهر خود، بلکه کل جامعه را با خود همراه ساختند. این چهار اعتصاب تنگاتنگ یکدیگر صدر اخبار و توجه افکار عمومی را ترک نکردند و در دل تحولات مهم سیاسی رد پای آنها در مشغله ها و دستور کار دولت و طبقه حاکم  آشکار و غیر قابل انکار بود و هنوز هم هست.

اعتصابات هفت تپه، هپکو، فولاد و آذراب با ساختار و دینامیسم شگرف خود نه فقط جنبش کارگری بلکه کل قطب چپ جامعه را با پتانسیل افق ها، سوالات و گره گاههای اساسا متفاوتی روبرو سخت و به جو کشید. این اعتصابات بستری برای رشد جنبش کارگری با چهره ها و سخنگویان، با پایه های مادی و پتانسیل شوق آور گردید، و امروز بسیار بیشتر از قبل، رو به آینده، زنده و معتبر است.

در کتاب حاضر گزیده ای از مندرجات  نشریه  "علیه بیکاری" در همراهی با این بستر، جمع آوری و در اختیار علاقمندان قرار میگیرد.

دانلود

 

 

 

 

کتابچه حاضر از سری انتشارات نهاد ”علیه بیکاری“ به موضوع زنان طبقه کارگر اختصاص دارد. زنان کارگر در اشتغال و بیکاری؛ در محیط زیست در محلات کارگری؛ موقعیت، شرایط کار  و مبارزه طبقه ما در عرصه زنان مورد بحث قرار گرفته است.   
 
فهرست
یک روح خبیث در کالبد یک ملت!
طبقه کارگر ، زنان کارگر و مبارزه در محلات کارگری    
بررسی وضعیت زنان در بازار کار ایران
انقلاب خاموش زنان در ایران                                                                
کمیته امداد و دمل چرکین  بهره کشی از  زنان                                     
مافیای رسمی و قانونی   بازار کار زنان                                                 
شورش 20000 – شورش سبکبال زنان کارگر                    
زنان کارگر؛ پنهان در تاریخ کارگران صنعتی در ایران      
 

 

 

 

 

 

این کتاب از سری انتشارات نهاد ”علیه بیکاری“ به  شوراهای بیکاران در محلات اختصاص دارد. هدف و ساختار شوراهای بیکاران و اساسا روش فعالیت این ارگانها موضوع نوشته ها است. قابل ذکر است که ”چرا و چگونه“ ها و ”میشود و نمیشود“ ها در متن الگو  و نمونه ها مورد کاوش قرار گرفته است.   
 فهرست
مانیفست شورای بیکاران
مرامنامه شورای بیکاران
یک الگوی صاف و ساده و موفق شورای بیکاران
بزرگترین جنبش علیه بیکاری در جهان
داستان اداره کاریابی شماره یک تهران
دیگ مشترک در آشپزخانه های خلق