نشریه کارگری ابزاری برای اتحاد کارگران و برای تسهیل امر مبارزاتی آنهاست. اتحاد کارگری جمع آحاد کارگری که هر یک در تنهایی خود بر موضوعی احاطه یافته و یا درسهای خود را از بر کرده اند نیست. اتحاد کارگری حاصل همفکری و تبادل نظر میان کارگرانی است که تجربیات و پیشینه کاملا متفاوتی را با خود حمل میکنند.

نشریه "علیه بیکاری" روی اینترنت منتشر میشود، اما یک نشریه اینترنتی نیست. علیه بیکاری یک نشریه کارگری هست و میخواهد یک نشریه مبارزه کارگری باشد. این تاکیدات برای ما بعنوان یک نشریه، و برای مبارزات کارگری در جامعه حیاتی است. بحث بر سر اینستکه آیا علیه بیکاری میتواند عصای دست کارگر پیشرو در اتحاد صفوف و سازمان دادن مبارزات کارگری باشد؟ اینترنت یک وسیله ارتباطی پیشرفته و مدرن و غیرقابل اجتناب است. علاوه بر سرگرمی و نیاز های روزمره، دنیایی از حقایق و اطلاعات هست که کارگر باید و میتواند انها را از طریق اینترنت مبادله کند. ذره ذره از آن دستگاه عظیم پیشرفته تکنیکی ساخته دستان طبقه کارگر است و با نیروی همین کارگران در چرخش است. در یک پلاتفرم جهانی که بیشترین گوش و نگاه کنجکاو را بخود جلب نموده است، باید که دنیا از نقطه نظرات کارگری بمباران بشود. نباید دشمنان طبقه کارگر و مزخرفات آنها را بی جواب گذاشت. بعلاوه کارگران بیش از هر کس به تسهیلات ارتباطی اینترنتی نیازمند هستند. از جمله اینترنت از بهترین ابزارها برای پخش وسیع نشریه است.
نشریه کارگری ابزاری برای اتحاد کارگران و برای تسهیل امر مبارزاتی آنهاست. اتحاد کارگری جمع آحاد کارگری که هر یک در تنهایی خود بر موضوعی احاطه یافته و یا درسهای خود را از بر کرده اند نیست. اتحاد کارگری حاصل همفکری و تبادل نظر میان کارگرانی است که تجربیات و پیشینه کاملا متفاوتی را با خود حمل میکنند. اتحاد نه حاصل رای گیری بلکه حاصل روندی از تفاهمات و سازش هاست. یک نشریه کارگری، نشریه ای است که تعداد هر چه بیشتری از کارگران پیشرو آنرا برای آگاهی رفیق خود و برای هم نظر شدن با یک همکار مفید تشخیص داده و انرا بدست کارگر مد نظر میرسانند. نفس دست بدست شدند نشریه بمعنای ایجاد سر پلهای تازه تر میان کارگران است.
دستگاه سرکوب دولت نه مجازی بلکه عینی و فیزیکی است. هیچ کارشکنی و تهدید و مقابله با کارگران توسط یک اطلاعیه اینترنتی صورت نمیگیرد. یک مبارزه کارگری حاصل پیوندها و علائق میان شرکت کنندگان است که در طی سالها روی هم انباشته شده است. نشریه کارگری در این لایه ها عمل میکند.
علیه بیکاری تلاش میکند نشریه ای باشد که کارگران آگاه و پیشرو آنرا بدست دیگران میرساند. انتشار هر شماره آن مجال تازه ای را برای پرس و جو و همفکری دامن میزند. مخالفت و موافقت با نوشته های نشریه زمینه ای برای شناخت از همدیگر میگردد. علیه بیکاری تلاش میکند نشریه ای باشد که کارگران آگاه آنرا نشریه خود دانسته و نقطه نظرات خود و رفقای کارگر را با ما در میان میگذارد.
بعنوان یک خواننده نشریه و کسی که به اهداف و سیاستهای ما سمپاتی دارید از شما انتظار داریم که:
نشریه و آدرس سایت آنرا بدست هر چه بیشتری از دوستان و آشنایان برسانید.
شخصا قضاوت خود در مورد نشریه و یا مقالات آنرا در سایت فیس بوک یا مشابه آن منعکس کنید.
علیه بیکاری و انعکاس آنرا به سایتهایی که می شناسید توصیه کنید.
بخصوص در ایران، نشریه را چاپ کرده و فرمات کاغذی آنرا بدست رفقای کارگر برسانید.
شما در مورد نشریه کارگری و در مورد علیه بیکاری چه فکر میکنید؟
مصطفی اسدپور
تیر ماه سال 1394