در این شماره می خوانید:
ترس! 
در سوگ شاهرخ
بخشنامه ای برای آمازون قرار موقت کار در ایران
در حسرت نسل جوان سرکش طبقه کارگر در ایران
یا کار یا بیمه بیکاری – همین امروز
انقلابیون بیکار، جنبش بیکاران (چند صفحه از کتاب سیاستهای خیابانی از آصف بیات) بخش دوم
دانلود

 

در این شماره می خوانید:
یارانه ها باید به یارانه باید به همه؛ حتی ثروتمندان، به یکسان تعلق بگیرد
“صنعت” فحشا در ایران
انقلابیون بیکار، جنبش بیکاران (چند صفحه از کتاب سیاستهای خیابانی از آصف بیات)
طنز: حقیقت از دیوانه باید شنیدن یا از بیکاران !
طنز: زگهواره تا گور کار!
طنز: سرزمین وفور حکیم باشی اقتصادی
دانلود

 

در این شماره می خوانید:
برگ انجیر توافقنامه اتمی
اسب ابلق ناسیونالیسم ایرانی
کارگران، پایان تحریم و پولهای بلوکه
طنز: زنده باد زندگی قسطی!
طنز: رابین هود اسلامی - ایرانی
طنز: عزت بر باد رفته پاسپورت ایرانی
دانلود

 

در این شماره می خوانید:
درباره طغیان علیه فلاکت
علیه بیکاری، علیه فلاکت، برای نان
اعتراض کارگری در ایران: یک شبح مملو از تناقض و شگفتی
نشریه کارگری ابزاری برای سازمان یابی
شوراهای بیکاران در امریکا
لوکس و سرمستی در پایتخت بیکاری
طنز: "عفت لیکس" در ایران!
طنز: آقای استاندار قهرمان میشود
دانلود

 

در این شماره می خوانید:
راه حل طبقه کارگر برای حل مساله بیکاری چیست؟
رویاهای ممنوع کارگران جوان در ایران.
تشکیلات مناسب برای مبارزه با بیکاری کدامست؟
طنز: بیمه بیکاری از نوع جدید؛ زندانی مهریه!
دانلود PDF

 

در این شماره می خوانید:
"گور پدر کارگر"، درباره سوانح محیطهای تولیدی در ایران
بسیج افکار عمومی علیه کارگران بیکار موقوف
سرزمین سوخته: احمدی نژاد یا روحانی؟
مبارزه کارگری علیه بیکاری در روسیه – متن کامل
طنز: امامزاده بیکار، بیکاران امامزاده!
طنز: اجاق روشن الاغها در ایران
دانلود

 

در این شماره می خوانید:
اضافه کاری و مساله بیکاری
من کارگرم، ایرانی نیستم، مسلمان نیستم
اقتصاد مال خر است
شورای بیکاران روسیه – بخش اول
طنز: مجلس در خنس!
دانلود

 

در این شماره می خوانید:
اول مه: هر کس باد میکارد طوفان درو میکند
صنعتی بنام "صنعت" بیکاری
کارگران جز توهماتشان چیز دیگری ندارند از دست بدهند
از جلوی مجلس تا میدان تحریر اعتراضات کارگری در ایران
طنز: عمامه ها در کسادی
دانلود

 

در این شماره می خوانید:
در جستجوی اسپارتاکوس
زنان زنده بگور کارگر در ایران - بررسی موقعیت زنان در بازار کار ایران
زنده باد دیوانگی، زنده باد سی ساعت کار در هفته
بررسی موقعیت کارگران افغانی در ایران و سموم ناسیونالیستی ایرانی در میان کارگران
طنز: اندر وصف بورژوای ما
طنز: دعای بیمه بیکاری
دانلود

 

در این شماره می خوانید:
یاغیان و جنبش علیه بیکاری
بادکنکهای اعتراضی بر فراز ایران: درباره مصوبه دستمزد 1394
فساد در دستگاه دو لتی ایران: تا خرخره اسیر دزدی و اختلاس
کلوخ پراکنی دولت علیه کارگران
فکر کردین کارگرها را میتونین گول بزنین!
طنز: صیغه کار بجای قرارداد کار
طنز: آینده پا در هوای بیکاران!
دانلود