فروردین 1396
انقلاب خاموش زنان در ایران
اول مه توقف گردون بردگی و محنت
فصل تعیین حداقل دستمزد در ایران
درباره اعتراضات کارگری بهمن 1395
مطالبات بر حق و شعارهای عوضی (درباره اعتراضات اهواز)
 
بهمن 1395
اعتراضات کارگری باید به قدرت دفاع از خود مسلح شود
سنگ سنگین بر روی سینه شهر من
اسطوره دروغین رفسنجانی
شکسته نفسی یک لیدر: نتانیاهو!
طنز: گوگل اکبر!

 

  • ژانویه 2017
  • طبقه کارگر یک کشور قدرتمند و سرکش را به ارث خواهد برد
  • ما کارگران سرنگونی طلب هستیم، نیستیم!
  • نشریه و روشن بینی کارگری در تقابل با حشره “ایلنا”
  • اوین در تهران، تهران در اوین
  • از پینوشه تا رفسنجانی
  • شکواییه: مایه سرافکندگی کارگران
  • شهر سنندج در سیطره اسلامی قصاص

  دانلود

 

 
کار کودکان در قالیبافی­ها: به این ننگ "ملی" پایان دهیم!
بیمه سلامت ایرانیان و سهم طبقه کارگر از آن
آنچه یک کارگر بیکار باید بداند: یک اعتراض کارگری را چگونه سازمان دهیم؟
حقوق حقه کارگری، بنگ، بنگ!
حمله به کارگر در رئالیسم کارگری جدید!
طنز: کلاسهای آموزشی برای پروردگاران عالم!

 

شهریور ماه 1395 

بیکاری: ده سالی که ایران را لرزاند
بیکاری: راه حل ما نابودی حکومت سرمایه است
بیکاری: برادری و تعصب طبقاتی کارگری کجا رفت؟
سنگ مفت، کارگر مفت!
دشمنی با کارگر در "رئالیسم کارگری" جدید
 
 
در این شماره می خوانید:
چرا سندیکا شکل غلط سازماندهی کارگران در ایران است؟
پیژامه سفید رنگ وزیر کار بر سر نیزه های قوه قضائیه در "اق دره"
فقر خاموش و فرهنگ نفرین زده ایرانی
طنز: شیعه ناب چینی

 

در این شماره می خوانید:
درد بی درمان طبقه کارگر در ایران: تشکل!
کارگران ایران و میراث سمج قاجار
طنز: بورژوازی ایران، ایمان و "هرزگی"
طنز: سوراخ دعای من کو؟

 

در این شماره می خوانید:
بورس تهران، در انتظار "کازانوا"
چه کسی زندگی بیکاران را تامین میکند؟
بابک زنجانی؛ ذبح یک دردانه
طنز: شرکت سهامی فیضیات قم در ایران
طنز: ایمان ساخت چین
دانلود