بهمن ماه 1397 
فهرست مندرجات این شماره:
 6 ماه مارس، روز جهانی علیه بیکاری
بیمه بیکاری در ایران- لاتاری شارلاتانها
جنبش تعاونی کارگری در امریکا
جنبش اعتراضی کارگری علیه بیکاری در شیکاگو
جنبش اعتصاب نشسته کارگران زن در امریکا
ژانویه سوزان دستمزدها در بنگلادش

 

تعاونی های کارگری: سوداها و تحرک تازه در جنبش کارگری ایران
تعاونی های کارگری:  بایدها و نبایدها – چراغ راه آینده
اتحادیه کارگران قالیباف در مشهد:  چگونه ایجاد شد و چگونه فعالیت
میکرد؟ (از و درباره اردشیر آوانسیان)
اتحادیه کارگران خوزستان: (از و درباره یوسف افتخاری)
اقتصاد، سیاست، سازماندهی و جسارت در قالب یک فعال کارگری
 
 
 
همه راهها از هفت تپه و فولاد آغاز میشود
نیشکر هفت تپه: با یا بدون آن؟ زنده بابیمه بیکاری!
شهر شوش در اشغال، اسماعیل در زندان، بعد چی؟
عملیات ایذایی بزدلانه جمهوری اسالمی در هفت تپه!
شهر شوش در اشغال، اسماعیل در زندان، بعد چی؟
نیشکر هفت تپه: با یا بدون آن؟ زنده باد بیمه بیکاری!
یاغیان نیشکر و فولاد
همبستگی یواشکی!
صندوقهای همبستگی مالی کارگری
از هفت تپه تا دانشگاه ها: تو گویی که میخواهند گنبد دوّار را به زیر کشند
شهر سرخ من، شهر اعتصابات کارگری!
نیشکری ها، کارناوال با شکوه و چوبدستی های آن!
تعیین منطقه ای دستمزد حداقل کارگران: توطئه ضد کارگری که باید در نطفه خفه شود!
 
 
 
 
 
زنان در میان تماشاچیان مسابقه فوتبال
جنگ چهل ساله و سقوط قسطنطنیه آپارتاید جنسی در ایران
سایه سنگین هپکو بر سیرک سالانه تعیین دستمزد حداقل کارگران
مژده! گل بود به سبزه محاسبه دلار هم آراسته شد!
حکم شلاق در اراک: چسناله های اقتدار سرمایه
در حسرت "شورش دلار" در ایران
آیات بلشویکی در اعتصاب بزرگ نفت در ایران
شوری در سر دارم، از موسیقی راک تا اعتصاب هفت تپه
خاشقچی در عربستان، در ترکیه و در ایران
 
لینک دانلود

 

 
 

تاریخ شهریور 1397

بیکاری، طبقه کارگر و افق پیروزی علیه بیکاری

تهران، طبقه کارگر و مبارزه در محلات کارگری 

دانلود

 

 

(19 دی ماه 1396)
اعتراضات در ایران- تکرار بهار عربی برای طبقه کارگر جهانی 
هارلم شهرهای تهران و مشهد و شیراز کجاست؟ 
به خانواده جان باختگان اعتراضات اخیر در ایران
بوزینه های نظم اسلامی سرمایه 
دفاع از خود حق صف اعتراضی مردم است، حتی با اسلحه 
خون بر شمشیر پیروز نمیشود، هرگز!
 
 
 
مرداد 1396
شبح بیمه بیکاری  بر فراز طبقه کارگر در کردستان!
اعتصاب  نیشکر هفت تپه و مصافهای کارگران در بافق و کردستان
آق دره - تنگسیر طبقه کارگر در ایران!
من یک کارگرم، کارگر خالی و آیینه ای در برابرم!
لطفا با یک شناسنامه ما را در جهنم خود شریک سازید!
 
 
 
  

 

  تیرماه  سال 1396
دستمزدهای عقب افتاده: چنگ در خرخره یک ملت!
تشکیلات کارگری چه هست و چه نیست؟
کارگران، دشمن در خانه است!
تبعیض علیه زنان جاسوسی برای کارفرما در میان کارگران است!
پیش بسوی تشکیل اتحاد علیه کارگری در محلات و مراکز کارگری!
انتفاضه کارگری در ایران

اردیبهشت سال 1396 

قسم نامه اول مه سال 1396 کارگران در ایران

اول مه را برای چه میخواهیم و چرا؟

چرا در سالهای اخیر از رونق اول مه مداوما کاسته شده است؟

سهم تک تک ما در اعتراض علیه فرودستی زنان در ایران

دانلود