مهر ماه 1398
فهرست مندرجات این شماره:
در کله یک فعال جنبش مجمع عمومی- معرفی یک دفترچه راهنما
کارگر پناهی مقامات و تکلیف کارگران با آن
آشپزخانه های خلق: کار مشترک برای حل مشکل مشترک حول دیگ واحد!
تب لردگان
 
 
 
 

 

صبح روز جمعه (12 مهرماه 1398) شما بخیر!
مبارزات سراسری و متحد کارگری: چگونه؟
قدرت سراسری جنبش کارگری در گرو مبارزه علیه بیکاری است
راه بیافتیم و همه محله را خبر کنیم: در دفاع از کودکان
زیست در ایران: خرسهای دردانه قطبی و خلاصی از زباله اسلامی سرمایه
در یک وجبی هفت تپه و اراک: از یک اعتصاب تا کنترل و اداره یک شهر (بخش آخر)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( جمعه پنجم مهر 1398 )
اراک و هپکو گواه است:
اعتراض کاری باید دندان در بیاورد، باید گاز بگیرد!
آتش در عمارت وزارت کار
بازی "یارانه ها" با سفره و غرور مردم یک کشور
از یک اعتصاب تا کنترل و اداره یک شهر
(مروری بر تجربه مبارزه کارگران شهر سیاتل)
 
 
 
 
 
 
 

 

(ویژه مبارزات عرصه زنان طبقه کارگر در ایران)                                          

  • شورش سبکبال زنان کارگر در امریکا – نوبت ایران؟
  • (علیه سرمایه، علیه خانه و خانه داری، علیه "نان و کره"
  • شورش 20000 – زنان کارگر صنعت پوشاک امریکا تاریخ میسازند
  • زنان کارگر یهودی علیه بیکاری و علیه فلاکت
  • رئوس جنبش مطالباتی در عرصه زنان

دانلود ضمیمه

 

 

تاریخ انتشار 21 شهریور 2019
مندرجات نشریه:
هفت تپه استخوان در گلوی دستگاه قضایی
جمع شوید، چراغان کنید، بلندگو بیاورید!
سحر، پیکری که خاک ایران از پذیرش آن سر باز میزند
زنان در میان تماشاچیان مسابقه فوتبال

 

(پانزدهم شهریور  ماه 1398 )
فهرست مندرجات این شماره:
کمیته امداد و دمل چرکین بهره کشی از زنان
مافیای رسمی و قانونی بازار کار زنان
یک شهر و یک اعتصاب: اراک و بازهم هپکو
اعتراضات و حق طلبی کارگران هپکو در متن مبارزه طبقاتی در ایران
درد در همه جا یکی و درمان نهایی هم در همه جا یکی است!
 
هشتم شهریور 1398
 دست درازی قوه قضائیه به هفت تپه موق
پیش بسوی اتحاد علیه بیکاری: از کجا و چگونه دست بکار شویم؟
فساد قانون، قانون فساد و جمهوری پاستوریزه اسلامی سرمایه
باج سبیل جدید دولت از جیب کارگران
نشریه علیه بیکاری جمعه ها منتشر میشود
 

 

مرداد 1398
طب سنتی، عفریت تندرستی بر فراز طبقه کارگر ایران
بمبها بر سر کارگران سایپا: ورشکستگی، ورشکستگی!
طبقه کارگر و بازگشت به سیل گلستان
آیا خریداری هست؟
 
 

 

تیرماه 1398
طبقه کارگر ایران و بارقه تجربه نوینی از نوع شکشت امریکا در ویتنام 
از هفت تپه تا اوین: با هم باشیم قویتریم
کمربند محنت . مرگ ئر دامنه البرز
یک حرامزاده سرخ در میان بیکاران
از تفرقه صفوفمان بیشتر از جنگ بترسیم
 

 

دی ماه 1398

فهرست مندرجات:

- افق های نازل در مقابل مبارزات اقتصادی طبقه کارگر در ایران

- سندیکای هفت تپه با شهر شوش چه خواهد کرد؟

لینک دانلود نشریه: دانلود pd