تاریخ انتشار 29 دیماه 1398
بیانیه مشترک سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در باره حداقل دستمزد ۱۳٩٩
طوفان دستمزدها از سوی شوش و هفت تپه
کار را باید همین جا تمام کرد
همه از دستمزدها میپرسند!
 دی ماه سیاه در متن ایام "طلایی" بردگی معادن در ایران
 خون بر شمشیر پیروز نمیشود، هرگز!
بغض در گلوی توده رنجدیده ایران -  عطش آزادی و رهایی سر خاموشی ندارد
جمهوری اسلامی و دو سردار، از خمینی تا سلیمانی
آگهی: انتشار جزوه کار مزدی و سرمایه، اثر مارکس
 
 
 

 

تاریخ انتشار: دوم دی‌ماه 1398
تیتر مندرجات این شماره:
خیزش آبان و سپس فصل تعیین دستمزد ...
سرنوشت بهم بافته مجمع عمومی و اعتراضات جاری کارگری
ایران در تب حبس فریادی در سینه: یا مرگ یا آزادی!
در بزرگداشت جان باختگان آبان / آذر
کلبه ای در نیزه‌زارهای ماه شهر
کولبری: گردون بیرحم ... این دو نوجوان  ... همه ما مسئول هستیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تاریخ انتشار: جمعه بیست و دوم آذرماه 1398                        
:تیتر مندرجات این شماره:
در آذرماه خورشید دو بار طلوع کرد
مضحکه یارانه ای علیه معیشت طبقه کارگر
به "علیه بیکاری" بپیوندید!
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  لینک فایل فشرده (ZIP ) 

از آرشیو شماره های 1 تا 50 نشریه های علیه بیکاری 

دانلود

تاریخ انتشار: جمعه هشتم آذرماه 1398
تیتر مندرجات این شماره:
بازگشت بوزینه های نظم!
سرزمین نفرین دستمزدها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

تاریخ انتشار: جمعه 30 آبانماه 1398
 
"شبیخون بنزین"؛ دزد به کاهدان زد!
می ترسانند، "بترسیم" و شجاعت را "سازمان" دهیم
"اغتشاش گران" صفوف خود را در آغوش حمایت خود بگیریم
شورای بیکاران محل – یک روز سرشلوغ

 

 

تاریخ  24 آبان ماه   1398
 
عنوان مندرجات:
سفرنامه رفسنجان یک رئیس جمهور
کارگران بیکار چگونه میتوانند متحد شوند؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


تاریخ نوزدهم آبان ماه 1398
عنوان مندرجات:
مرگ "مجاز" بیکاران در معادن ممنوعه آلبلاغ
از کپه جوانان بیکار در محلات  تا قرق گستاخانه شهر
به صاحبقرانهای رعیت  پرور بگویید گورشان را گم کنند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ سوم آبان ماه 1398
عنوان مندرجات:
کارگران و زبان اعتراض، زبان آذراب برای رهایی در ایران
یا کار یا بیمه ببکاری – همین امروز
بازگشت دیوانگان، از فیلادلفیا تا عسلویه: زنده باد سی ساعت کار هفتگی!
طبقه کارگر و چشم انداز تحمیل بیمه بیکاری

 

 

 

 

 

 

تاریخ 26 مهر ماه 1398
                                   
عنوان مندرجات:
این کارگران نیستند که باید  بر مزار هپکو و هفت تپه اشک حسرت بریزند: (از SAAB تا HEPCO)
فقر خاموش، فرهنگ نفرین زده ایرانی
جای خالی " گام" در دانشگاه ها
"لقمه بزرگ" هفت تپه و توپخانه‌‌‌‌های خاموش طبقه کارگر در ایران
شوالیه های پیروز نبرد "فوتبال  و زنان" در ایران