هنر نزد ایرانیان است و بس! بعلاوه، از آنجا که  ایرانیان بجز هنر و زیبایی از جمله از عقل هم برخوردارند و پس از چند هزار سال تمدن دریافته اند که "هنر" نان نمیشود، تحقیقات خود را متوجه جایگاه کار در میان ایرانیان ساخته اند. 

بسیار مهمتر اینکه دولت و عمامه ندیده های چین همه پکیج اسلامی را با فتوا و جهاد و صیغه و روزه و حجاب و شلاق و نماز جمعه و لولهنگ و استخاره و ... همه را یکجا مزمزه کنند تا بفهمند از یک من ماست اسلامی چقدر کره میشود گرفت و   برای ما ایرانی ها زیاد چسی صنعتی نیایند!

شیر ممد امروز نمیتواند یک الهام، یک ندا، یک افسانه و سرمشق برای خروش نسل دیگر باشد، او چاره ای جز فتح سرزمین خود ندارد، او باید حق را در مفاهیم ساده زندگی معنا کند و دیگران را در پیگیری و احقاق آن سهیم سازد... و برای همه اینها باید، زن و مرد،  یک شیرممد، یک فعال شجاع و پرچمدار دیوانه اعتراض طبقاتی کارگری باشد.

اما در این میان دلخوری نمایندگان مجلس از جامعه کارگری است. نمایندگان از دولت خواسته اند فورا محل تجمع جلوی ساختمان مجلس را بتون ریزی نماید. گویا کارگران روز انتخابات رفته و رای می دهند؛ تا از هفته بعد با تجمع جلوی مجلس ، نمایندگان را برای بیرون کشیدن حق خود از گلوی وزارت کار و کارفرما جلو بیاندازند. نمایندگان مجلس در اتمام حجت خود اعلام کرده اند که: افزایش دستمزدها و لغو کار قراردادی امر خود کارگران است! کارگران باید به انگولک بیجا بر علیه حرمت مجلس پایان دهند.

بعنوان فقط یک نمونه وزیر کار و روحانیون صاحب یک شغل هستند و ماهانه دست کم ده بیست برابر دستمزد پایه کارگران حقوق دریافت میکنند. اما هیچ کدام کار مفیدی را انجام نمیدهند. اگر قرار میبود به صرف اعلام تعداد بیکاران و به تعداد "خدا را شکر" دستمزد تعلق بگیرد قطعا تا بحال بیکاران میلیونر شده بودند.

ما در سرزمین موعود بدنیا آمده ایم. اما کیست که قدر آن را بداند! اگر شانس داشتیم و بجای خلفای راشدین، کریسف کلمب کورمال کورمال دست بر قضا سر از بخارا در می آورد، وضعمان بهتر میبود. در اینصورت هم در میان ما   زورکی هم که شده زبان انگلیسی مد بود، ‌و هم   اجنبی ها از فیض فرهنگ و زبان شیرین فارسی بی بهره نمی ماندند.

پنج شش دعای جدید هم بدست ملت داده شود تا از انرژی آنها تا نفسشان در می آید بطرز مفید بهره برداری گردد: دعای کاهش تورم، دعای افزایش قیمت نفت، دعای افزایش صادرات اجناس وطنی، دعای اشتیاق سرمایه های خارجی ... خاصیت این دعاها در این است که مردم وقتی از انتخاب قازوراتهای اصلاح طلب و مکتبی و پوپولیست و با تدبیر به جایی نرسیدند، به جای آن میروند دعا میکنند! اگر عزت پاسپورتهایشان مالید، از لج با پای پیاده میروند به کربلا!

بیان حقیقت کار ساده ای نیست. چرا که حقیقت را باید کشف کرد، حدس زد، تعقیب نمود، زاغ زد، در راه آن از جان مایه گذاشت، منافع خود را فدا کرد،‌ دل به دریا زد، خود را برای عواقب آن آماده ساخت،