شماره بیست و سوم نشریه علیه بیکاری  به تاریخ 28  ژانویه 2017 منتشر شد.

تیتر مندرجات این شماره عبارتند از:

 • اعتراضات کارگری باید به قدرت دفاع از خود مسلح شود
 • سنگ سنگین بر روی سینه شهر من
 • اسطوره دروغین رفسنجانی
 • شکسته نفسی یک لیدر: نتانیاهو!
 • طنز: گوگل اکبر!
 •  

 

شماره بیست و دوم نشریه علیه بیکاری به تاریخ 25 ژانویه 2017 منتشر شد.

تیتر مندرجات این شماره عبارتند از:
 • طبقه کارگر یک کشور قدرتمند و سرکش را به ارث خواهد برد
 • ما کارگران سرنگونی طلب هستیم، نیستیم!
 • نشریه و روشن بینی کارگری در تقابل با حشره “ایلنا”
 • اوین در تهران، تهران در اوین
 • از پینوشه تا رفسنجانی
 • شکواییه: مایه سرافکندگی کارگران
 • شهر سنندج در سیطره اسلامی قصاص

 

 

 

شماره بیستم نشریه علیه بیکاری منتشر شد.   

سر تیتر مطالب مندرج در این شماره:

-          کار کودکان در قالیبافی­ها: به این ننگ "ملی" پایان دهیم!

-          بیمه سلامت ایرانیان و سهم طبقه کارگر از آن

-          آنچه یک کارگر بیکار باید بداند: یک اعتراض کارگری را چگونه سازمان دهیم؟

-          حقوق حقه کارگری، بنگ، بنگ!

-          حمله به کارگر در رئالیسم کارگری جدید!

-          طنز: کلاسهای آموزشی برای پروردگاران عالم!

در این شماره می خوانید:
"گور پدر کارگر"، درباره سوانح محیطهای تولیدی در ایران
بسیج افکار عمومی علیه کارگران بیکار موقوف
سرزمین سوخته: احمدی نژاد یا روحانی؟
مبارزه کارگری علیه بیکاری در روسیه – متن کامل
طنز: امامزاده بیکار، بیکاران امامزاده!
طنز: اجاق روشن الاغها در ایران
دانلود