نشریه علیه بیکاری شماره 27 در تاریخ یازدهم تیرماه  سال 1396 منتشر شد

تیتر از جمله مقالات مندرج در این شماره:

  • دستمزدهای عقب افتاده: چنگ در خرخره یک ملت!
  • تشکیلات کارگری چه هست و چه نیست؟
  • کارگران، دشمن در خانه است!
  • تبعیض علیه زنان جاسوسی برای کارفرما در میان کارگران است!
  • پیش بسوی تشکیل اتحاد علیه کارگری در محلات و مراکز کارگری!
  • انتفاضه کارگری در ایران