تاریخ شهریور 1397

بیکاری، طبقه کارگر و افق پیروزی علیه بیکاری

تهران، طبقه کارگر و مبارزه در محلات کارگری 

دانلود

 

 تعاونی های کارگری: سوداها و تحرک تازه در جنبش کارگری ایران

تعاونی های کارگری:  بایدها و نبایدها – چراغ راه آینده

اتحادیه کارگران قالیباف در مشهد:  چگونه ایجاد شد و چگونه فعالیت

میکرد؟ (از و درباره اردشیر آوانسیان)

اتحادیه کارگران خوزستان: (از و درباره یوسف افتخاری)

اقتصاد، سیاست، سازماندهی و جسارت در قالب یک فعال کارگری

لینک دانلود

تاریخ دیماه 1396 و مطالبی درباره موج اعتراضات دیماه

شماره 33 نشریه علیه بیکاری
(دی ماه 1379)
همه راهها از هفت تپه و فولاد آغاز میشود
نیشکر هفت تپه: با یا بدون آن؟ زنده باد بیمه بیکاری!
شهر شوش در اشغال، اسماعیل در زندان، بعد چی؟
عملیات ایذایی بزدلانه جمهوری اسالمی در هفت تپه!
شهر شوش در اشغال، اسماعیل در زندان، بعد چی؟
نیشکر هفت تپه: با یا بدون آن؟ زنده باد بیمه بیکاری!
یاغیان نیشکر و فولاد
همبستگی یواشکی!
صندوقهای همبستگی مالی کارگری
از هفت تپه تا دانشگاه ها: تو گویی که میخواهند گنبد دوّار را به زیر کشند
شهر سرخ من، شهر اعتصابات کارگری!
نیشکری ها، کارناوال با شکوه و چوبدستی های آن!
تعیین منطقه ای دستمزد حداقل کارگران: توطئه ضد کارگری که باید در نطفه خفه شود!

تیتر مقالات این شماره

زنان در میان تماشاچیان مسابقه فوتبال

جنگ چهل ساله و سقوط قسطنطنیه آپارتاید جنسی در ایران
سایه سنگین هپکو بر سیرک سالانه تعیین دستمزد حداقل کارگران
مژده! گل بود به سبزه محاسبه دلار هم آراسته شد!
حکم شلاق در اراک: چسناله های اقتدار سرمایه
در حسرت "شورش دلار" در ایران
آیات بلشویکی در اعتصاب بزرگ نفت در ایران
شوری در سر دارم، از موسیقی راک تا اعتصاب هفت تپه
خاشقچی در عربستان، در ترکیه و در ایران
 
لینک دانلود
http://a-bikari.com/1pdf/AleyheBikari-32.pdf

 

 

 

لینک دانلود نشریه علیه بیکاری دانلود


شبح بیمه بیکاری  بر فراز طبقه کارگر در کردستان!

اعتصاب  نیشکر هفت تپه و مصافهای کارگران در بافق و کردستان

آق دره - تنگسیر طبقه کارگر در ایران!

من یک کارگرم، کارگر خالی و آیینه ای در برابرم!

لطفا با یک شناسنامه ما را در جهنم خود شریک سازید!

لینک دانلود