تیتر مقالات این شماره:

  • اعتراضات در ایران، تکرار بهار عربی برای طبقه کارگر جهانی؟
  • هارلم شهرهای تهران و مشهد و شیراز کجاست
  • به خانواده جان باختگان اعتراضات اخیر در ایران
  • بوزینه های نظم اسلامی سرمایه
  • دفاع از خود حق صف اعتراضی مردم است، حتی با اسلحه
  • خون بر شمشیر پیروز نمیشود، هرگز!
  • نظم اسلامی سرمایه: مرگ و خفت در کارخانه یا در خیابان!
  • شعار ”مرگ بر جمهوری اسلامی“ به تنهایی،
  • برای کارگر به اندازه ده شاهی ارزش فداکاری ندارد!
  • پاسخ به چند سوال و اظهار نظر...

 

لینک دانلود نشریه علیه بیکاری دانلود