شماره 35 نشریه "علیه بیکاری" به تاریخ بهمن ماه 1397 منتشر شد.

فهرست مندرجات این شماره:

 6 ماه مارس، روز جهانی علیه بیکاری

بیمه بیکاری در ایران- لاتاری شارلاتانها

جنبش تعاونی کارگری در امریکا

جنبش اعتراضی کارگری علیه بیکاری در شیکاگو

جنبش اعتصاب نشسته کارگران زن در امریکا

ژانویه سوزان دستمزدها در بنگلادش

دانلود

اعتراض حق طلبانه اخیر مردم در ایران میتواند بزرگترین تحول سیاسی در دل جهان امروز باشد، پدیده ای در مقایسه با بهار عربی و بمراتب مهمتر موتور محرکی برای امید و حرکت کارگر و مردم زحمتکش در کل منطقه باشد. این در گرو تعریف پیروزی از زاویه طبقه کارگر و علیه حکومت اسلامی سرمایه در ایران است.


به یاد یک پیروزی بزرگ در تجربه زنده طبقه کارگر ایران
تابستان سه سال پیش اعتصاب معادن بافق به پیروزی به پایان رسید. سر پل های بسیاری میان اعتصاب هفت تپه و اعتصاب معادن چغارت میتوان سراغ گرفت. جا دارد از پیروزی شگرف کارگران معادن یاد کنیم. نوشته زیر صبح روز امضاء تسلیم نامه دولت نوشته شده است.