تیتر مقالات این شماره:

  • اعتراضات در ایران، تکرار بهار عربی برای طبقه کارگر جهانی؟
  • هارلم شهرهای تهران و مشهد و شیراز کجاست
  • به خانواده جان باختگان اعتراضات اخیر در ایران
  • بوزینه های نظم اسلامی سرمایه
  • دفاع از خود حق صف اعتراضی مردم است، حتی با اسلحه
  • خون بر شمشیر پیروز نمیشود، هرگز!
  • نظم اسلامی سرمایه: مرگ و خفت در کارخانه یا در خیابان!
  • شعار ”مرگ بر جمهوری اسلامی“ به تنهایی،
  • برای کارگر به اندازه ده شاهی ارزش فداکاری ندارد!
  • پاسخ به چند سوال و اظهار نظر...

 

لینک دانلود نشریه علیه بیکاری دانلود

اعتراض حق طلبانه اخیر مردم در ایران میتواند بزرگترین تحول سیاسی در دل جهان امروز باشد، پدیده ای در مقایسه با بهار عربی و بمراتب مهمتر موتور محرکی برای امید و حرکت کارگر و مردم زحمتکش در کل منطقه باشد. این در گرو تعریف پیروزی از زاویه طبقه کارگر و علیه حکومت اسلامی سرمایه در ایران است.


به یاد یک پیروزی بزرگ در تجربه زنده طبقه کارگر ایران
تابستان سه سال پیش اعتصاب معادن بافق به پیروزی به پایان رسید. سر پل های بسیاری میان اعتصاب هفت تپه و اعتصاب معادن چغارت میتوان سراغ گرفت. جا دارد از پیروزی شگرف کارگران معادن یاد کنیم. نوشته زیر صبح روز امضاء تسلیم نامه دولت نوشته شده است.