جزوه تجربه شورای کارگران بیکار در روسیه به نقل از نشریه علیه بیکاران

 برای دانلود بر روی عکس کلیک کنید یا از لینک دانلود جزوه استفاده فرمائید.

دانلود جزوه