این صفحه بزودی تکمیل میگردد

"اسلحه" قبل از آنکه یک وسیله، یک ابزار باشد یک تفکر و یک نقطه عزیمت است. تا آنجا که به دنیای واقعی و صحنه عملی کشمکش با پلیس مربوط باشد یک پاره سنگ، یا یک عصا اگر بر فرق سر یک پلیس فرو بیاید، فرقی در پرونده پیگیری قضایی پلیس ایجاد نمیکند. با اشراف بر فرق یک رولور روسی و یک چوب الک دولک؛ آیا اساسا میتوان یک مرز خاص و یا قید و شرطی را برای مسلح شدن اعتراض کارگری برای  دفاع از خود قائل شد؟  مادام که کارگران خود تصمیم بگیرند، مصلحت بدانند و خود فکر اجرا و عقب نشینی لازم را کرده باشند، در دنیای واقعی شرط دیگری را نمیتوان منظور داشت.  
 
چرا و تا کی کارگران باید طعمه اوباشان سرکوبگر باشند؟
چرا کارگران نباید حق دفاع از خود را برای خود قایل باشند؟ چه کسی گفته تا برقراری حکومت کارگری صف اعتراض کارگری باید تو سری بخورد؟ از این اعتراض کارگری چه کسی میتواند جز با ناامیدی به خانه برگردد؟ چرا کارگر باید فردای این اعتراض دوباره جمع بشود؟ چرا این سربازها نیستند که از دست خشم کارگرها فراری میشوند؟ چرا، چرا و تا کی کارگرها به نظم و قانون سرا پا وحشیانه بورژوازی بدهکار هستند؟
و سوال اینست چرا رهبران این صف کارگران را وسط بیابان اسیر سربازان مسلح ساخته اند؟ آیا نقشه آگاهانه شورای اسلامی برای نمایش شکست مبارزه جویی در میان کارگران است، یا کم تجربگی و عدم اعتماد بنفس رهبران کارگری؟ مگر این شهر مرکز پر رفت و آمد ندارد؟ خیابان شلوغ برای سد ترافیک ندارد؟ کوچه پس کوچه برای فراری دادن گارد ویژه ندارد؟ 
صغیر و کبیر خانواده بزرگ کارگری باید پنبه مظلومیت کارگر را از گوش خود در بیاورد، کارگر مظلوم در کف کارخانه گرسنه بی دستمزد است؛ و در صف دست بدامن شدن مسئولان جز تحقیر و شیشکی نصیبی نمیبرد: اعتراض کارگری باید دندان در بیاورد، باید گاز بگیرد!
اشاره این نوشته به فیلم حمله موتورسواران به اجتماع اعتراضی کارگران هپکو در اراک است: لینک فیلم
 
در حسرت نسل جوان سرکش طبقه کارگر
 
برای طبقه کارگر و بخصوص اعضای جوان آن یک افق کارگری و سوسیالیستی حیاتی و فوری است. با چنین افقی این نسل پا به آینده ای کاملا نانوشته میگذارد که میتواند از روند تاکنونی کاملا متفاوت باشد. باید باور داشت که جامعه دیگری ممکن است. طبقه کارگر باید به اندازه طبقه سرمایه به منافع خود آگاه باشد. روی حق خود پر رو، بدون گذشت، طلبکار و پرخاش گر باشد. به سادگی اینکه برای زندگی و حرمت و علایق خود بسیار بیشتر از آنچه که هست ارزش قائل گردد.
 
 
 

چگونه در مقابل پلیس ضد شورش از خود دفاع کنیم

چگونه از خود در مقابل مهاجمان دفاع کنیم