شعر: تاسف
متاسفیم!
کاری نمی شه کرد، متاسفیم!

متن زیر داستان کوتاهی است که یکی از علاقمندان نشریه برای انتشار در اختیار ما قرار داده است.
کودک گفت: بابا چرا شهرما بالا و پایین داره؟ مگه همه مون تو یه شهر زندگی نمی کنیم! پس چرا میگن بالای شهر پایین شهر؟